JUDr. Zdeněk Hrouzek
Advokátní kancelář
ul. Pražákova 1008/69
budova AZ TOWERU
639 00 Brno

tel.: + 420 511 189 510
tel.: + 420 511 189 511
advokat.zh@usa.net
www.advokat-hrouzek.cz

Vítejte


Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek je advokátní kanceláří, provozující generální praxi v Brně. Poskytujeme komplexní právní služby jak obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům, tak i fyzickým osobám, které nepodnikají i státním a nepodnikajícím právnickým osobám.

Advokátní kancelář poskytuje právní a poradenské služby zejména v následujících oblastech práva:
  • Trestní a správní právo
  • Obchodní právo
  • Právní služby pro firmy a organizace
  • Rodinné právo, občanské a pracovní právo
  • Zastupujeme klienty v řízení před okresními, krajskými a vrchními soudy, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem České republiky a jinými orgány (správními orgány a orgány obcí a měst)

V každé, námi řešené kauze, jsme připraveni využít veškerých zákonných prostředků tak, abychom docílili maximálně možný výsledek ke spokojenosti klienta a v co nejkratším možném termínu. Individuální přístup ke každému klientovi a diskrétnost je zaručena.

© 2023 Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek - advokát, www.advokat-hrouzek.cz, advokat.zh@usa.net