JUDr. Zdeněk Hrouzek
Advokátní kancelář
ul. Pražákova 1008/69
budova AZ TOWERU
639 00 Brno

tel.: + 420 511 189 510
tel.: + 420 511 189 511
advokat.zh@usa.net
www.advokat-hrouzek.cz

Kontakt


JUDr. Zdeněk Hrouzek
advokát, ČAK: 04504

Advokátní kancelář
ul. Pražákova 1008/69
budova AZ TOWERU
639 00 Brno

tel.: + 420 511 189 510
tel.: + 420 511 189 511

advokat.zh@usa.net
www.advokat-hrouzek.cz


Orgánem řešení spotřebitelských sporů (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora.
www.cak.cz


© 2023 Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek - advokát, www.advokat-hrouzek.cz, advokat.zh@usa.net