JUDr. Zdeněk Hrouzek
Advokátní kancelář
ul. Pražákova 1008/69
budova AZ TOWERU
639 00 Brno

tel.: + 420 511 189 510
tel.: + 420 511 189 511
advokat.zh@usa.net
www.advokat-hrouzek.cz

Služby advokátní kanceláře


Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby jak obchodním společnostem a jiným podnikatelům, fyzickým osobám, které nepodnikají i státním a nepodnikajícím právnickým osobám. Klientům poskytujeme služby ve všech oblastech práva České republiky před soudy všech stupňů ve věcech sporných, nesporných a rozhodčích řízení.

Služby pro podnikatele a obchodní společnosti

Pro podnikatele poskytuje naše advokátní kancelář veškeré právní služby související s podnikáním jak obchodním společnostem všech velikostí, tak jednotlivcům.
Jedná se například o zakládání obchodních společností a zajišťování právní podpory jejich další činnosti, nekalou soutěž a hospodářskou soutěž, včetně zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, přípravu a zpracování smluvních a jiných právních dokumentů. Dále pak řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů, obchodního práva v oblasti směnek, šeků a cenných papírů. Sepisujeme a posuzujeme smlouvy a jiné listiny, zastupujeme naše klienty před soudy a jinými orgány.

Služby pro fyzické osoby

Fyzickým osobám poskytujeme právní služby ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. Příkladem může být právní pomoc při nákupu a prodeji nemovitostí, bytů (včetně družstevních), jejich pronájmu, ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů, vztahů rodinných včetně zastupování v rozvodovém řízení a řízení o určení výživného, vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, vydávání a vymáhání bezdůvodného obohacení, ochrana osobnosti, příprava a zpracování smluvních a jiných právních dokumentů, vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení, obhajoba ve všech fázích trestního řízení, včetně řízení o dovolání, obnově řízení, stížnosti pro porušení zákona, udělení milosti atd.

© 2023 Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek - advokát, www.advokat-hrouzek.cz, advokat.zh@usa.net