JUDr. Zdeněk Hrouzek
Advokátní kancelář
ul. Pražákova 1008/69
budova AZ TOWERU
639 00 Brno

tel.: + 420 511 189 510
tel.: + 420 511 189 511
advokat.zh@usa.net
www.advokat-hrouzek.cz

Odměna za poskytované služby


Cena právních služeb je účtována dle vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Při zastupování klientů před soudem jsou vyhláškou č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveny paušální sazby výše odměny.

Podle povahy poskytované právní služby je možné sjednat odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Časová smluvní odměna

Znamená, že klientovi je za poskytování právních služeb účtována odměna za každou i započatou hodinu práce advokáta na kauze. Tento druh smluvní odměny je sjednáván zpravidla u krátkodobého i dlouhodobého právního zastupování.

Paušální smluvní odměna

Znamená, že klient platí advokátní kanceláři měsíčně dohodnutou finanční částku bez ohledu na rozsah a množství poskytnutých právních služeb. Tento druh smluvní odměny je sjednáván zpravidla u dlouhodobého právního zastupování. Její výše je dohodnuta při převzetí zastoupení.

Úkonová odměna

Je stanovena jako odměna za služby advokáta a určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní.

© 2023 Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek - advokát, www.advokat-hrouzek.cz, advokat.zh@usa.net